Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zakup i montaż mebli na wymiar i mebli gotowych dla Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dnia 04.10.2021r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYBORZE

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 28.09.2021 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.„Zakup i montaż mebli na wymiar i mebli gotowych dla Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu”, Znak sprawy: IZP.271.9.2021

 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 04.10.2021 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę, w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice,  która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

w&w design Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

60

40

100

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

TRONUS Polska Sp. z o,o,

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

43,47

40

83,47

2

Bogdan Pindel, Bogdan Pindel "POLAND"

Brody 435

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

42,20

20

62,20

4

ALDUO Sp. z o. o.

ul. Miłkowskiego 3/301

30-349 Kraków

48,60

40

88,60

5

FHU ANEX Wiesław Stanuszek

ul. Braci Żmudów 35 B

33-100 Tarnów

51,50

40

91,50

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-10-04
Data publikacji:
2021-10-04
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-24 13:16:42, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)