Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej

Ikona statystyk

 

Numer referencyjny: IZP.271.7.2021

Skalbmierz, dnia 29.09.2021r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA O WYBORZE

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 17.09.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Skalbmierzu etap II”

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 29.09.2021 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę,

Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak, Sępichów 88a, 28-136 Nowy Korczyn,  która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

Usługi Remontowo-Budowlane

Krzysztof Parlak,

Sępichów 88a

28-136 Nowy Korczyn

60

 

 

20

20

100

 

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Czesław Pawlik

Ul. Konstytucji 3-go Maja 10

28-500 Kazimierza Wielka

57,52

 

 

20

20

97,52

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-29
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)