Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.313.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Gminnej Komisji nr 2 do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Skalbmierz

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. z poz. 713 ) oraz S 5 i 6 zarządzenia nr 84/2021 z dnia 22 czerwca 202 Ir. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie miasta i gminy Skalbmierz w następującym składzie:

  1. Ewa Pozłótka — Przewodnicząca Komisji — pracownik UMiG Skalbmierz ,
  2. Katarzyna Wiejacha — Członek Komisji — pracownik MGOPS Skalbmierz
  3. Ryszard Skowron — członek Komisji z uprawnieniami budowlanymi.

§ 2

Komisja Gminna szacuje szkody na podstawie przeprowadzonych wizji w terenie:

  • w budynkach gospodarczych, innych budynkach lub budowlach służących do produkcji rolniczej, w maszynach i urządzeniach rolniczych,
  • w budynkach mieszkalnych.

Komisja Gminna przeprowadza weryfikację na miejscu w zakresie prawdziwości danych.

Szczegółowe zadania Gminnej Komisji oraz wzory protokołów określa zarządzenie nr 84/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2021r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-09-28
Data publikacji:
2021-09-28
Data ostatniej zmiany:
2021-09-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:01:14, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)