Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na rzece Nidzicy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola, gmina Skalbmierz

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dnia 15.09.2021r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYBORZE

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 06.09.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na rzece Nidzicy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola, gmina Skalbmierz

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 15.09.2021 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę,

Mosty Bielsko-Biała Mateusz Kubica, ul. Górska 200, 43-300 Bielsko-Biała,  która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Mosty Bielsko-Biała Mateusz Kubica

ul. Górska 200

43-300 Bielsko-Biała

60

40

100

 

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

KORBUD Zdzisława Madej

ul. Złota 10

28-160 Wiślica

38,22

40

78,22

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-15
Data ostatniej zmiany:
2021-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)