Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ikona statystyk

Numer referencyjny: IZP.271.5.2021                                                                                          Skalbmierz, dnia 10.09.2021r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYBORZE

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 27.08.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Przebudowa, modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Skalbmierz”

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 10.09.2021 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe             „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz

która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.

Szarbia Zwierzyniecka 107,

28-530 Skalbmierz

60

40

100

 

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z.o.o.

ul. Zakładowa 17

26-052 Nowiny

46,08

40

86,08

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-10
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)