Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ogłoszenie

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

            W związku z przystąpieniem do sporządzenia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030”, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik do niniejszego ogłoszenia) można składać
do dnia 03 września 2021 r.
w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu, wpisując w tytule:
    „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1,

28–530 Skalbmierz z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.

  • bezpośrednio do sekretariatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu w godzinach pracy Urzędu.

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz.

            Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji
z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

 

 

Z poważaniem,

/-/ Marek Juszczyk

 

 

Załączniki:

Fiszka projektowa i klauzula i formacyjna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Ewa Pozłótka
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-08-19
Data publikacji:
2021-08-19
Data ostatniej zmiany:
2021-08-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)