Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.300.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 28 maja 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie składu komisji przetargowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Skalbmierzu”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzenia nr Or.0050.47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia  18 marca 2019 r. zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Skalbmierzu”

w składzie:

 

            1/ Ewa Pozłótka - Przewodniczący Komisji,

            2/ Piotr Szota – Sekretarz Komisji

           3/Ewelina Książek– Członek Komisji.

          

§ 2

 

Przewodniczącego Komisji Przetargowej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-07-27
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:01:14, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)