Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz - Informacja dla Wykonawców nr 1

Ikona statystyk
Skalbmierz, dnia 20.07.2021 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SKALBMIERZ”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) modyfikuje treść SWZ:

 

W rozdziale IV SWZ Termin wykonania przedmiotu zamówienia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r..

 

                                                                              

                                                                                                                                                                             

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
/-/ mgr Marek Juszczyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-07-20
Data publikacji:
2021-07-20
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)