Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Dostawa i montaż zewnętrznej samonośnej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dnia 23.06.2021r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYBORZE

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 10.06.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Dostawa i montaż zewnętrznej samonośnej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.06.2021 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę,

ZME BAJPAX Sp. z o.o. , ul.Mstowska 3, 42-270 Nieznanice która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

ZME BAJPAX Sp. z o.o., ul.Mstowska 3,               42-270 Nieznanice

60

40

100

 

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa

Paweł Rafalik

Kalinowo 86

07-300 Ostrów Mazowiecka

41,19

40

81,19

2

Firma Handlowa ‘ARTMED”

J.Sienkiewicz, A.Kęsy Spółka Jawna

ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

35,37

40

75,37

4

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe

OTECH Sp. z o.o.

ul. Dukielska 83

28-300 Gorlice

39,05

40

79,05

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2021-06-23
Data publikacji:
2021-06-23
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)