Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Skalbmierzu - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dnia 18.06.2021r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYBORZE

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 02.06.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Skalbmierzu”

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 18.06.2021 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę,

Firma Remontowo-Budowlana „GRANIT” Wiesław Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Gnojno

która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

Firma Remontowo-Budowlana „GRANIT” Wiesław Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Gnojno

60

20

20

100

 

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Michalski ul. Górna 20

25-425 Kielce

44,09

20

0

64,09

2

Grupa STEF-BUD Sp. z o.o.

Winiary 66

32-109 Pałecznica

43,31

20

20

83,31

4

Firma „Francuz” Bogdan Francuz

Żębocin 24B

32-100 Proszowice

50,10

20

20

90,10

5

Firma Star Ewa Chmura

ul. Warszawska 87

33-240 Żabno

58,10

20

20

98,10

6

Usługi Remontowo-Budowlane                        Krzysztof Parlak

Sępichów 88a

28-136 Nowy Korczyn

54,51

20

20

94,51

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-06-18
Data publikacji:
2021-06-18
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)