Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Opracowanie strategii rozwoju na lata 2022 – 2030

Ikona statystyk

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ NA LATA 2022 - 2030

            Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.) oraz w związku z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu podjęła Uchwałę NR XXXVIII/179/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Skalbmierz na lata 2022­-2030

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030  będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów.

Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-­2027.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy  w Skalbmierzu przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych
z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb
w zakresie dalszego kierunku rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz.

            W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

https://www.interankiety.pl/f/LDPvYzoN

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 11.06.2021 r.

 

            Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu p. nr 8 - sekretariat .

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy oraz określenia celów i kierunków rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-05-25
Data publikacji:
2021-05-25
Data ostatniej zmiany:
2021-08-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)