Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej - Informacja dla Wykonawców nr 1

Ikona statystyk
Skalbmierz, dnia 25.05.2021 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Skalbmierzu

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

 

Pytanie:

Czy mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dodatkowo uzna za spełniony warunek zdolności technicznej jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie polegające na - należytym wykonaniu , zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - jedną robotę budowlaną związaną z wykonaniem robót budowlanych, których przedmiotem były prace polegające na :

remoncie istniejącej nawierzchni parkingów, miejsc postojowych i dróg osiedlowych - prace wykonane z kostki brukowej,

utwardzeniu terenów zielonych - prace wykonane z kostki brukowej,

wykonaniu i remoncie chodników oraz schodów - prace wykonane z kostki brukowej.

Prace te zostały wykonane wokół bloków mieszkalnych.

Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 1 000 000,00 zł brutto

 

Odpowiedź:  
Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany powyżej.                                                                                                                                                                                         

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
/-/ mgr Marek Juszczyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-05-25
Data publikacji:
2021-05-25
Data ostatniej zmiany:
2021-05-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)