Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ikona statystyk

Numer referencyjny: IZP.271.1.2021

Skalbmierz, dnia 13.05.2021r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA O WYBORZE

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 28.04.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz”

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 13.05.2021 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę,

Zadanie 1, 3: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

Zadanie 2: Lider Konsorcjum: „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

Partner Konsorcjum: Firma Ogólnobudowlana ‘’JARKOP” Jarosław Adamczyk, ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów,

która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

Zadanie 1

2

EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j.

ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

60

20

20

100

Zadanie 2

6

Lider Konsorcjum:

„ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

 

Partner Konsorcjum:

Firma Ogólnobudowlana ‘’JARKOP”

Jarosław Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

60

20

20

100

Zadanie 3

2

EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j.

ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

60

20

20

100

 

 

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów w kryterium

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

Zadanie 1

3

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

51,02

20

20

91,02

4

Terra Mota Sp. z o.o.

38-300 Gorlice,

ul. Bardiowska 3

34,29

20

20

74,29

5

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum:

INWESTYCJE LINIOWE INVEST-LINE Sp. z o.o.

Ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica

 

Partner Konsorcjum:

HYDROTERM Spółka z o.o.

Michałówka 67, 37- 550 Radymno

44,83

20

20

84,83

6

Lider Konsorcjum:

„ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

 

Partner Konsorcjum:

Firma Ogólnobudowlana

‘’JARKOP” Jarosław Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

43,89

20

20

83,89

Zadanie 2

2

EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j.

ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

59,14

20

20

99,14

3

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

45,81

20

20

85,81

Zadanie 3

1

Instalatorstwo Sanitarne i C.O.

Czesław Ciszewski

Biórków Mały 79. 32-104 Koniusza

41,03

20

10

71,03

3

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

49,70

20

20

89,70

5

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum:

INWESTYCJE LINIOWE INVEST-LINE Sp. z o.o.

Ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica

 

Partner Konsorcjum:

HYDROTERM Spółka z o.o.

Michałówka 67, 37- 550 Radymno

49,01

20

20

89,01

6

Lider Konsorcjum:

„ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

 

Partner Konsorcjum:

Firma Ogólnobudowlana

‘’JARKOP” Jarosław Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

51,94

20

20

91,94

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-05-13
Data publikacji:
2021-05-13
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)