Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ikona statystyk

Skalbmierz, dnia 28.04.2021 r.

Numer referencyjny: IZP.271.1.2021

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz”

                Zamawiający Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 1: 3 500 000 zł

Część 2: 2 000 000  zł

Część 3: 1 500 000 zł

Z poważaniem

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-28
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)