Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terneie Gminy skalbmierz - Informacja dla Wykonawców nr 2

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dnia 23.04.2021 r.

 

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

 

 Pytania:

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu oraz udostępnionego Projektu  i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zadania wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 

Zgodnie z wiedzą o standardzie pompowni w Związku Międzygminnym Nidzica w Kazimierzy Wielkiej do którego należy wpiąć nowobudowane pompownie i stosowanych w Związku pompowniach proszę zgodę na zastosowanie:

 

  • Szafy sterowniczej o stopniu  ochrony IP65, w dokumentacji jest zapis o obudowie rozdzielnicy o stopniu ochrony IP66 (str. 16)
  • Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie układu grzejnego w postaci oddzielnego elektronicznego termostatu i oddzielnej grzałki ? W dokumentacji jest zapis "układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie" str. 17
  • Czy alarmy kontroli otwarcia drzwi szaf i włazów  z nowobudowanych pompowni mają być przekazane do istniejącego systemu monitoringu  Związku Międzygminnego Nidzica w Kazimierzy Wielkiej ?

Istniejący System monitoringu i wizualizacji w Związku Międzygminnym Nidzica w Kazimierzy Wielkiej przewiduje zastosowanie modułów telemetryczny MT-151. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów telemetrycznych MT-151 w nowobudowanych pompowniach dotyczących przetargu ?

 

Istniejący System monitoringu i wizualizacji w Związku Międzygminnym Nidzica w

Kazimierzy Wielkiej oparty jest na systemie SCADA i dostępny jest z poziomu komputera u Użytkownika z zainstalowaną aplikacją. W dokumentacji projektowej jest zapis o technologii WWW czyli dostępu z komputera i urządzeń mobilnych. Jednakże w dokumentacji zapis:

 

Proszę o potwierdzenie że nowobudowane pompownie muszą być wpięte do zainstalowanego i funkcjonującego na terenie działania Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej oraz, że nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwago na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych ?

 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie korpusu pompownie z Polimerobetonu o grubości ścianek ogólnodostępnej n rynku czyli 40mm -  W dokumentacji jest wpisana grubość ścianki 50 mm ?

Czy zamawiający wymaga w wyposażeniu pompowni żurawia dla pompowni P5 i P6 ? W dokumentacji są zapisy o żurawika dla P1, P2-P3.

 

Proszę o wyjaśnienie zapisu w Punkt 5.6.5 Armatura – jest zapis o przewodzie ssawnym i zasuwie odcinającej ? Jeśli w projekcie jest pompownia mokra to nie ma czegoś takiego jak przewód ssawny.

 

 

 Odpowiedzi:

 

W celu ujednolicenia projektowanych pompowni sieciowych i układów sterowania i automatyki z istniejącymi obiektami i systemem sterowania i automatyki funkcjonującym na terenie działania Związku Międzygminnego "NIDZICA"

w Kazimierzy Wielkiej, Zamawiający wyraża zgodę na :

1. Zastosowanie szaf sterowniczych o stopniu ochrony IP65

2. zastosowanie układu grzejnego w postaci oddzielnego elektronicznego termostatu i oddzielnej grzałki

3. zastosowanie modułów telemetrycznych MT-151

 

Zamawiający potwierdza, że nowoprojektowane pompownie sieciowe ścieków muszą być wpięte do istniejącego zainstalowanego i funkcjonującego na terenie działania Związku Międzygminnego "NIDZICA" w  Kazimierzy Wielkiej systemu.

Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania

i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.

 

Zamawiający wyrazi zgodę na montaż pompowni o korpusie wykonanym z polimerobetonu o grubości ścianki 40mm.

Do wykonawcy należeć będzie wykazanie, że z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych wytrzymałość korpusu jest wystarczająca.

 

Zamawiający wymaga wyposażenie wszystkich pompowni P1 - P6 w żurawie.

 

Zamawiający usuwa zapis "Na przewodzie ssawnym należy instalować zasuwę odcinającą nożową z luźnymi kołnierzami."

zawarty w  Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót w część 4.1. Rurociągi główne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanaliki w pkt. 5.6.5.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

/-/ mgr Marek Juszczyk

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-23
Data publikacji:
2021-04-23
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)