Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzene Nr Or.0050.280.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.280.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz.218), art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz Uchwały Nr XXXVII/ 171/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie tryby i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania, zarządzam co następuje:

§1.

Powołuje się zespół interdyscyplinarny w celu wykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w składzie :

  1. Katarzyna Wiejacha — przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu,
  2. Małgorzata Wojtasik — przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu,
  3. Monika Chat-Komoniewska — przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu,
  4. Rafał Kaleta — przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej,
  5. Ewa Buras — przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu ,
  6. Katarzyna Ludzik — przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Topoli,
  7. Edyta Galus — przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Skalbmed” w Skalbmierzu,
  8. Iwona Gajda — przedstawiciel Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej,
  9. Ewa Dybał — przedstawiciel Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej,
  10. Agnieszka Porada — psycholog przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu.

§2.

Zespół Interdyscyplinarny w składzie określonym w §1 zostaje powołany bezterminowo.

§3.

Traci moc Zarządzenie Nr Or.0050.206.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 17 września 2020r. w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-20
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:01:14, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)