Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.242.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 22 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.242.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej — prowadzenia Klubu Senior + w Skalbmierzu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skalbmierzu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zarządza, co następuje:

§1. Powierza się realizację zadań oraz prowadzenie Klubu Senior + w Skalbmierzu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skalbmierzu.

§2. Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu do podpisywania umów, porozumień celem realizacji powierzonych zadań.

§3. Na realizację powierzonych zadań Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu otrzymywał będzie od Beneficjenta tj. Gminy Skalbmierz, środki finansowe przeznaczone na prowadzenie Klubu Senior + w Skalbmierzu, z których dokona rozliczeń załączając dowody finansowe.

§4. Realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-03-04
Data publikacji:
2021-03-04
Data ostatniej zmiany:
2021-03-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)