Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.254.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmirez z dnia 25 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie nr Or.0050.254.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Skalbmierz w 2021 roku

 

Na podstawie art. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1541 z późn. zm.); S I ust. I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 152); S 10 ust. I pkt. 7, S Il rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829); w związku z zarządzeniem nr 9/2021 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2021 roku zarządza się, co następuje:

 

§1.

W celu realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Skalbmierz w 2021 roku wprowadza się do użytku służbowego następujące dokumenty:

  1. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w 2021 roku” stanowiący załącznik nr  1 do niniejszego zarządzenia;
  2. Plan szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2021 rok stanowiący odrębny dokument.
  3. Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2021 rok stanowiący odrębny dokument.

§2.

Zobowiązuje się do opracowania Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2021 rok oraz Planu szkolenia obronnego i Planu kontroli problemowych Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2021 rok. Powyższe plany należy  uzgodnić            zakresie przedsięwzięć i terminów z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 17 lutego 2021 roku, po wcześniejszej konsultacji z Oddziałem Spraw Obronnych SUW w Kielcach.

 

§3.

Wypełniony arkusz Ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w terminie do 5 lutego 2021 roku.

Koordynację, nadzór i wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:01:14, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)