Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.247.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 31 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.247.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316) zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu wykonywanie pracy zdalnej.
  2. Wyłączam z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.
  3. Praca zdalna świadczona jest zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr Or.0050.224.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Kierownikom Referatów.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)