Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.236.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 1 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.236.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 1 grudnia 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr Or.0050.227.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Począwszy od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu wykonywanie pracy zdalnej”

 

§ 2.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-01-07
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)