Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.225.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 30 października 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.225.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2020 roku

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 222, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Decyzji Wojewody z dnia 23 października 2020 r. nr FN.I.3111.745.2020, Decyzji Wojewody z dnia 23 października 2020 r. nr FN.1.3111.749.2020 oraz 13 Uchwały Nr XX/85/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2020 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zarządza, co następuje:

 

§1

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianch zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-23
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)