Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.224.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 października 2020 r.

Ikona statystyk

Zarzązenie Nr Or.0050.224.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadzam Regulamin pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, określający szczegółowe zasady pracy zdalnej spowodowanej możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z groźbą zakażenia wirusem COVID -19, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy, Kierownikom Referatów.

 

§3

Zarządzenie obowiązuje do odwołania i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-12-23
Data publikacji:
2020-12-23
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)