Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła LED na terenie gminy Skalbmierz - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ikona statystyk

Skalbmierz, dnia 10.12.2020 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, zwany dalej Zamawiającym informuje,
że w dniu 16.11.2020 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja lamp ulicznych w oparciu
o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie Gminy Skalbmierz”,

nr sprawy: IZP.271.9.2020

 

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 10.12.2020 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: DP System Sp. z o.o., ul. gen. Józefa Bema 61, 91-492 Łódź, który  uzyskał najwyższą liczbę punktów:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Ilość punktów w kryterium Cena brutto

Ilość punktów w kryterium okres wydłużonej gwarancji jakości 

Ilość punktów w kryterium Wszystkie oferowane oprawy oświetleniowe spełniają grupę ryzyka fotobiologicznego (z wyłączeniem opraw typu naświetlacze) – 0 (RG0)

Ilość punktów w kryterium

Wszystkie oferowane oprawy oświetleniowe posiadają licencje ENEC+ (z wyłączeniem opraw typu naświetlacze)

Razem

4

DP System Sp. z o.o.

ul. gen. Józefa Bema 61

91-492 Łódź

60

20

10

10

100

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Ilość punktów w kryterium Cena brutto

Ilość punktów w kryterium okres wydłużonej gwarancji jakości 

Ilość punktów w kryterium Wszystkie oferowane oprawy oświetleniowe spełniają grupę ryzyka fotobiologicznego (z wyłączeniem opraw typu naświetlacze) – 0 (RG0)

Ilość punktów w kryterium

Wszystkie oferowane oprawy oświetleniowe posiadają licencje ENEC+ (z wyłączeniem opraw typu naświetlacze)

Razem

1

Centrum Zaopatrzenia Energetyki

ELTAST Sp. z o. o

26-600 Radom,

ul. Toruńska 9

51,18

20

10

10

91,18

3

Pollight Sp. z o.o.

Al. J. Ch. Szucha 11B lok. H2

00-580 Warszawa

48,40

20

0

10

78,40

4

SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Ul. Marynarki Polskiej 87

80-557 Gdańsk

41,46

20

10

10

81,46

5

ELEKTROTECH

Ewelina Mucha

Sancygniów 80

28-440 Działoszyce

55,52

20

10

10

95,52

7

LUG Light Factory Sp. z o.o.

ul. Goorzowska 11

65-127 Zielona Góra

56,67

20

10

10

96,67

 

 

Zamawiający odrzuca z postępowania oferty następujących wykonawców:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Powód odrzucenia oferty

6

ODEON S.C. Remigiusz Starobrat, Damian Imiela

44-100 Gliwice,
ul. Łowicka 26A

Zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany był do wniesienia przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił Wykonawcę z postępowania na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-12-10
Data publikacji:
2020-12-10
Data ostatniej zmiany:
2020-12-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)