Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.211.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 30 września 2020 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.211.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SKALBMIERZ
z dnia 30 września 2020 r.

 

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. I i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194), art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) zarządzam, co następuje:

 

§1.

Powołuję Panią Helenę Agatę Jackiewicz na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu.

 

§2.

Powołanie następuje na czas określony od dnia I października 2020 r. do dnia 30 września 2023 r.

 

§3.

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnym pismem.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-06
Data ostatniej zmiany:
2020-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)