Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła LED na terenie gminy Skalbmierz - Informacja dla Wykonawców

Ikona statystyk

Skalbmierz, 29.10.2020 r.

INFORMACJA

 

dla Wykonawców nr 3

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie Gminy Skalbmierz

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 – dalej ustawa) dokonuje modyfikacji SIWZ:

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie Gminy Skalbmierz”.

 

Do zakresu prac związanych z modernizacją systemu oświetlenia zewnętrznego należy:

  • Demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i osprzętem i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami i nowym osprzętem oraz dobudowę nowych opraw energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysięgnikami i nowym osprzętem

  • Demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem
    i montaż nowych układów sterownia wraz z przeniesieniem układów pomiarowych oraz wymianę istniejących układów sterowania oświetleniem

  • Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów

 

Wymagane jest zrealizowanie efektu ekologicznego poprzez: sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych musi mieścić się w przedziale od 90 kW do 102,6946 kW oraz suma zużycia energii elektrycznej dla zmodernizowanego zakresu nie może być większa niż 426 182,59 kWh w okresie 12 miesięcy działania systemu oświetleniowego przez 4150 godzin (liczona od odbioru końcowego całości zadania).

 

 

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 13.11.2020 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

 

  1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 16.11.2020 r. do godz. 10.00.


 

  1. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

    1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego


 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

Marek Juszczyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-29
Data publikacji:
2020-10-29
Data ostatniej zmiany:
2020-10-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)