Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.223.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 października 2020 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.223.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 23 października 2020 r.

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Począwszy od dnia 26 października 2020 r. ograniczam funkcjonowanie Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
 2. Wnioski i dokumenty należy kierować do Urzędu:
  1. za pomocą skrzynek umieszczonych przy wejściu do budynków Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
  2. telefonicznie - numer telefonu: 41 35 29 085, 35 29 003, 35 29 006,
  3. faks do Urzędu numer: 41 35 29 085 wew. 232,
  4. za pomocą poczty elektronicznej: główny e-mail sekretariat@skalbmierz.eu,
  5. za pomocą skrzynki na ePUAP 1de249qcsp/skrytka,
  6. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1; 28-530 Skalbmierz.
 3. Urząd Stanu Cywilnego obsługę bezpośrednią będzie prowadził tylko w sprawach z zakresu:
  1. wydawania dowodów osobistych,
  2. wydawania aktów zgonu, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty telefonicznie.

 

 

§2.

 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
 2. Z treścią zarządzenia należy zapoznać pracowników Urzędu.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy oraz Kierownikom Referatów.

 

§4.

Traci moc Zarządzenie Nr Or. 0050.180.2020 Burmistrza Miasta i Gmin Skalbmierz z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)