Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.216.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 2 października 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or. 0050.216.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 2 października 2020 r.

 

w sprawie wyznaczenia koordynatora użytkowników aplikacji „Wykaz adresowo-mieszkaniowy”.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Wyznaczam Pana Pawła Pietrzyka na koordynatora użytkowników aplikacji „Wykaz adresowo-mieszkaniowy”.
  1. Do zadań koordynatora należy zarejestrowanie użytkowników aplikacji „Wykaz adresowo-mieszkaniowy”, poprzez zdefiniowanie haseł dla powołanych użytkowników oraz ewentualne odnawianie haseł dla użytkowników, których konta zostały zablokowane.

 

§ 2.

  1. Wyznaczam zespół ds. weryfikacji wykazu adresowo-mieszkaniowego w składzie:
  1. Mirosław Skóra
  2. Anna Baranowska-Paryż
  3. Robert Kabat
  1. Zobowiązuje się członków zespołu ds. weryfikacji wykazu adresowo-mieszkaniowego do uczestniczenia w szkoleniu z tego zakresu.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)