Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.214.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 30 września 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.214.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 30 września 2020 r.

 

w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie. Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr Or. 0050.123.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu wprowadza się następujące zmiany:

§ 16 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"3) Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  • Kierownik Referatu,
  • stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami,
  • stanowisko pracy ds. drogownictwa,
  • stanowiska pracy ds. gospodarki komunalnej,
  • kierowca,
  • robotnicy gospodarczy”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)