Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.203.2020 Burmsitrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 14 września 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). art. 19 ust. 1.2.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz Zarządzenia nr Or.0050.47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 marca 2019 r. zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Przetargową w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz”  w składzie:

  1. Włodzimierz Niewiadomski – Przewodniczący Komisji.
  2. Piotr Szota— Sekretarz Komisji
  3. Mirosław Skóra— Członek Komisji.

 

§2

Przewodniczącego Komisji Przetargowej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamówień publicznych.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-08
Data publikacji:
2020-10-08
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)