Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Nr postępowania: IZP.271.9.2020

Ikona statystyk

                                               Skalbmierz, 05.10.2020 r.

INFORMACJA

 

dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie Gminy Skalbmierz

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 – dalej ustawa) dokonuje modyfikacji SIWZ:

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie Gminy Skalbmierz”.

 

Do zakresu prac związanych z modernizacją systemu oświetlenia zewnętrznego należy:

  • Demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i osprzętem i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami i nowym osprzętem oraz dobudowę nowych opraw energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysięgnikami i nowym osprzętem
  • Demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem
    i montaż nowych układów sterownia wraz z przeniesieniem układów pomiarowych oraz wymianę istniejących układów sterowania oświetleniem
  • Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów

 

Wymagane jest zrealizowanie efektu ekologicznego poprzez: sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych musi mieścić się w  przedziale od 90 kW do 102 694,6 kW oraz suma zużycia energii elektrycznej dla zmodernizowanego zakresu nie  może być większa niż 426 182,59 kWh w okresie 12 miesięcy działania systemu oświetleniowego przez  4150 godzin (liczona od odbioru końcowego całości zadania).

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-05
Data publikacji:
2020-10-05
Data ostatniej zmiany:
2020-10-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)