Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

I.  nieruchomość położona we wsi Bełzów oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 274 o powierzchni 0,0800 ha., (opis użytku: N – 0,08 ha) stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 37 707.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 050 zł,

   Wadium 250 zł.

      Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest we wsi Bełzów. Teren równy, uprawiany rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej Bełzów-Skorczów. W granicy znajduje się stacja trafo. Kształt działki regularny przybliżony do prostokąta.

      Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,, obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zmianą sposobu użytkowania”.

II.  nieruchomość położona w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 351 o powierzchni 1,8098 ha., (opis użytku: PS II - 1,8098 ha.) stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28 000 zł,

Wadium 3 000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na obrzeżu m. Skalbmierz bez dostępu do drogi publicznej. Teren równy, na gruncie pastwisko oraz użytek orny. Działka posiada nieregularny kształt.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,, obszary łąk i pastwisk, nie objęte ochroną prawną, tereny zalewowe wielkimi wodami”.

III. nieruchomość położona w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 928/2 o powierzchni 0,1001 ha., (opis użytku: Ps II - 0,1001 ha.)stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 100 zł,

Wadium 1 000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w m. Skalbmierz, wydłużona o nieregularnym kształcie i ograniczonych możliwościach jej zainwestowania. Działka przylega do starorzecza rzeki Szarbiówki – Jazówki. Na gruncie stanowi nieużytek.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,, obszary łąk i pastwisk, nie objęte ochroną prawną, tereny zalewowe wielkimi wodami”.

IV.  nieruchomość położona we wsi Małoszów oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 390 o powierzchni 1,4300 ha., (opis użytku: R II – 0,33 ha., R IIIa – 0,81 ha., R IIIb – 0,29 ha.) stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 31 796.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 500 zł,

   Wadium 1500 zł.

      Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest we wsi Małoszów. Teren nierówny, pofałdowany, uprawiany rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej nieutwardzonej. Kształt działki regularny przybliżony do prostokąta.

      Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,, obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zmianą sposobu użytkowania. Obszary podlegające erozji w stopniu silnym i bardzo silnym”.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2009r. o godz. 1000  dla nieruchomości opisanej w pkt I, o godz. 1015 dla nieruchomości opisanej w pkt. II, o godz. 1030 dla nieruchomości opisanej w pkt. III, o godz. 1045 dla nieruchomości opisanej w pkt. IV w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu  ul. Kościuszki 1 – Sala  Konferencyjna.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 najpóźniej w dniu 2 lutego 2009 r. z dopiskiem, której nieruchomości wpłacone wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, pokój Nr 6, tel. (041) 3529085 wew. 216.

 

Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

 

 

Wynik przetargu

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-12-22
Data publikacji:
2008-12-22
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)