Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2008

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 824/2 o powierzchni 0,2562 ha., oraz lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 2906/7423 części w nieruchomości oznaczonej nr. działki 824/1 o powierzchni 0,0293 ha.,  stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. Kościuszki 1 w dniu 16 października 2008 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 90 000 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

Skalbmierz 2008-11-03

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-11-04
Data publikacji:
2008-11-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)