Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla, miału i eco-groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy i szkół podstawowych na terenie Gminy Skalbmierz - wyniki

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 12.09.2008r.

 

Znak: ZPP.341/O/10/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

na

dostawę węgla, miału i eco-groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy i szkół podstawowych na terenie Gminy  Skalbmierz

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

Cena

brutto

CPV ( 10000000-3)

            dostawa węgla, miału i eco-groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy i szkół podstawowych  na terenie gminy Skalbmierz w następujących ilościach:

eco-groszek         103 tony,

węgiel orzech I    110 ton,

węgiel orzech II   280  ton,

miał                      60 ton.

 

1.

TERMO-BUD

MARCIN ANBILD

44-348 PODBUCZE

UL. WIEJSKA 52

84,72

341.487,00

2.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Białczyk Jarosław

28-530 SKALBMIERZ

UL. KOPERNIKA 1A

100

289.300,00

                                                                      

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Białczyk Jarosław

28-530 SKALBMIERZ

UL. KOPERNIKA 1A

Za cenę: 289 300,00 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

                                  

                                                                                             

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Banaś
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-09-13
Data publikacji:
2008-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)