Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - wyjaśnienie specyfikacji

Ikona statystyk

Przetargi 2008

                                                                                                                                             Skalbmierz, dn. 12.06.08r.    

           

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

 

Znak: ZPP. 341./06/P/01/2008

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu w wysokości 1.986.000,00 PLN   

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 38 ust 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  pkt. 7 SIWZ przedstawiamy treść zapytań i udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przedmiot zamówienia:

Pytanie:

  1. Czy Zamawiający dodatkowo poza umową kredytowas podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 92 c ust. 1 Ustawy z dnia 29 serpnia 1997r. Prawo bankowe?

Odpowiedź:

                Gmina Skalbmierz poza umową kredytową nie podpisze oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

  1. Czy Zamawiający terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US?

Odpowiedź:

Gmina Skalbmierz terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US.

  1. Czy Zamawiający posiada powiązania kapitałowe bądź organizacyjne z innymi podmiotami, czy udzielił poręczeń majątkowych?

Odpowiedź:

Gmina Skalbmierz nie posiada powiązań kapitałowych ani organizacyjnych z innymi podmiotami jak również nie udzieliła poręczeń majątkowych.

      4.      Na jaki cel będzie przeznaczony kredyt (prosimy o podanie kwoty kredytu przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu i kwoty kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań?

Odpowiedź:

                Kredyt przeznaczamy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 787.385 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.198.615 zł.

 

 

W celu dokonania wstępnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, zamieszczamy na stronie internetowej poniższe informacje:

 

  1. Sprawozdania finansowe za 2006 i 2007r. oraz I kwartał Br.: Rb-NDS, Rb-Z
  2. Prognoza kwoty długu na rok 2008 i lata następne
  3. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-06-12
Data publikacji:
2008-06-12
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)