Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2008

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Szarbia Zwierzyniecka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135 o powierzchni 1,1000 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 31 796 odbyty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu

8 maja 2008 r. dopuszczono dwie osoby a jedną osobę niedopuszczono z powodu nie spełnienia warunków przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 30 000 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Bobek Robert za kwotę w wysokości 30 500 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych). 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Tempoczów Rędziny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106 o powierzchni 1,4100 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 31 796 odbyty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 8 maja 2008 r. zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 30 000 zł.

 

Skalbmierz 2008-05-16.

         Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-05-16
Data publikacji:
2008-05-16
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)