Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg ofertowy na sprzedaż drzew

Ikona statystyk

Przetargi 2008

Gmina Skalbmierz

28-530 Skalbmierz , ul.T.Kościuszki 1

tel.(041) 3529085 fax (041)3529085 w. 232

e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Gmina  Skalbmierz ogłasza przetarg ofertowy  na sprzedaż 13 sztuk drzew: 12 sztuk gat. topola  i 1 szt. gat. olcha -  rosnących na działkach: nr ewid. 813 w  miejscowości  Skalbmierz  oraz  892/4, 635 w miejscowości Topola .

 

Na przedmiot sprzedaży składa się następujący zakres rzeczowy :

1.Drzewa sztuk 13 : gat. topola – szt. 12 i gat. olcha szt. 1. -obwody drzew przedstawione

   w załączniku nr 1 ( wycięcie oznaczonych drzew we własnym zakresie)

2.Zabezpieczenie terenu w czasie wycinania drzew  i uporządkowanie terenu po zakończeniu    wycinania drzew    (usunięcie pni do poziomu terenu , wyrównanie   terenu po wycince ,    zapewnienie  bezpieczeństwa w trakcie wycinki ).

3. Wymagany termin wycięcia drzew i uporządkowania terenu  do 20 dni od daty podpisania       umowy).

 

Cena wywoławcza sprzedaży drzew wynosi   700,00zł brutto .

 

1.Każdy oferent może złożyć jedną ofertę (oferta obejmuje 13 sztuk drzew)

2.Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona  w języku polskim wg wzoru przedstawionego w załączniku  nr 2 ,w zalakowanej kopercie z napisem „Przetarg - drzewa”

3.Bez względu na wynik postępowania przetargowego , wszelkie koszty związane

   z  przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie kupujący .

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul.Kościuszki 1 do dnia 22.04.2008r. do godz.8:30  .

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 22 kwietnia 2008r. o godz. 9:00  w sali konferencyjnej

w Urzędzie  Miasta i Gminy w Skalbmierzu w Skalbmierzu ul.Kościuszki 1 , sala konferencyjna .

                Informacje  dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy

w Skalbmierzu  ul.Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz  pokój nr 10 tel. (041) 3529085  wew.220  w godz. 8:00 - 15:00

                                                                                                 /-/ Burmistrz

                                                                                              Michał Markiewicz

 

 

Załączniki:

  1. Informacja dotycząca poszczególnych drzew
  2. Formularz ofertowy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Banaś
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-04-07
Data publikacji:
2008-04-07
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)