Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Przetargu nieograniczony na wykonanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych - wyjaśnienie

Zbieranie statystyk

Skalbmierz, dn.31.12.2007r.  

           

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

 

Znak: ZPP. 341./09/P/01/2007

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  

na wykonanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych:

 

Skalbmierz – Zakrzów – Sietejów

Zakrzów – Baranów

Sielec Kolonia – Sielec Biskupi

Drożejowice - Podgaje

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 38 ust 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  pkt. 7 SIWZ przedstawiamy treść zapytań i udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przedmiot zamówienia:

Pytanie1:

Jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na powyższe opracowanie?

Odpowiedź:

Ad.1. Pytanie to nie dotyczy wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający posiada środki zabezpieczające wykonanie zamówienia.

 

Pytanie 2:

            Co opracowanie dokładnie ma zawierać poza samym projektem technicznym, SST i kosztorysami? Np.:

  • Uzgodnienia branżowe z administratorami sieci naziemnych i podziemnych
  • Uzyskanie wpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji ULICP
  • Uzyskanie decyzji uwarunkowań środowiskowych
  • Zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

            Ad.2. Opracowanie poza wskazanymi projektami, STWiOR, Przedmiarem Robót ma zawierać także:

  • Uzgodnienia branżowe z administratorami sieci naziemnych i podziemnych
  • Uzyskanie wpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji ULICP
  • Uzyskanie decyzji uwarunkowań środowiskowych

 

Pytanie 3:

            Czy Zamawiający dysponuje pomiarem ruchu wraz z prognozami ruchu na przedmiotowych odcinkach dróg gminnych? Jeśli nie to Czy Projektant ma je wykonać.

 

 

Odpowiedź:

            Ad.3 Zamawiający nie dysponuje pomiarem ruchu. Projektant nie wykonuje pomiaru ruchu.

 

Pytanie 4:

            Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi dla przedmiotowych odcinków dróg gminnych? Jeśli nie to czy Projektant ma je wykonać.

Odpowiedź:

Ad.4  Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi dla przedmiotowych odcinków dróg i to Projektant ma ocenić czy jest potrzeba ich wykonania.

 

Pytanie 5:

            Jakiej klasy są przedmiotowe drogi gminne i jaka posiadają kategorię ruchu?

Odpowiedź:

Ad. 5: Są to drogi gminne lokalne.

 

Pytanie 6:

            Czy Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000? Jeśli nie to na jakich podkładach Projektant ma pracować.

Odpowiedź:

            Ad. 6

            Zamawiający nie dysponuje mapami do celów projektowych. To w gestii Projektanta jest ich ewentualna aktualizacja lub wykonanie.

 

Pytanie 7:

            Czy przebudowa dróg gminnych obejmuje kompleksowe uregulowanie odwodnienia pasa drogowego? Jeśli tak to czy Zamawiający określi dokładnie miejsce wykonania lub oczyszczenia rowów lub budowa kanalizacji opadowej.

Odpowiedź:

Ad. 7. Przebudowa obejmuje kompleksowe odwodnienie pasa drogowego, to Projektant ma określić miejsce i sposób odwodnienia.

 

Pytanie 8.

            Czy przebudowa dróg gminnych obejmuje remont ewentualnych obiektów mostowych i przepustów?

Odpowiedź:

            Ad. 8. Przedmiotowa przebudowa drób gminnych  obejmuje remont ewentualnych obiektów mostowych oraz przepustów.

 

Pytanie 9:

            Prosimy o podanie dokładnych wytycznych, na czym ma polegać przebudowa dróg gminnych. Czy przebudowa ma polegać na wykonaniu nowych warstw wiążąco wyrównawczych i ścieralnych czy dostosowania do KR.

Odpowiedź.

            Ad. 9. Przebudowa dróg gminnych zakłada wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie nowych warstw wiążących i ścieralnych.                                      

 

                                                                      

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                  /-/ Michał Markiewicz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2007-12-31
Data publikacji:
2007-12-31
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)