Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2007

Skalbmierz, dn. 27.12.2007r.

 

Znak: ZPP.341/O/09/07

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na dostawę paliw płynnych w systemie

bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz

Znak postępowania: ZPP.341/10/2007

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późni. zmianami) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

                             

  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego   sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy  Skalbmierz w następujących ilościach:

  

 

  

- olej napędowy -  60 000 l       

  

(CPV 23 12 11 00 - 2)

  

- benzyna bezołowiowa  Pb   95  -1.250 l

  

(CPV 23 11 12 00 - 0)

  

 

  
  

1

  
  

Stacja Paliw „TANK”

  

M. Słabosz, P.Nowak,

  

A. Wójcikiewicz

  

Ul. 5-go Sierpnia 35

  

28-530 Skalbmierz

  
  

100

  

                                                          

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Stacja Paliw „TANK”                                 

M. Słabosz, P.Nowak, A. Wójcikiewicz        

28-530 Skalbmierz, ul. 5-go Sierpnia 35

Za cenę: 259.387,50 PLN

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył  Wykonawcy.     

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2007-12-27
Data publikacji:
2007-12-27
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 10:26:57, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)