Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ogloszenie o sprzedaży nieruchomości - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2007

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Tempoczów Rędziny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106 o powierzchni 1,4100 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 31 796 odbyty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 13 grudnia 2007 r. zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 43 000 zł.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Szarbia Zwierzyniecka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135 o powierzchni 1,1000 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 31 796 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 13 grudnia 2007 r. dopuszczono dwie osoby.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 40 000 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Baranów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 114 o powierzchni 0,1800 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 36 694 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 13 grudnia 2007 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2 100 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Rogala Rafał za kwotę w wysokości 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Topola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 892/2 o powierzchni 0,3500 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 28 151 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 13 grudnia 2007 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 26 000 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Widłak Piotr za kwotę w wysokości 26 300 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych.

Skalbmierz 2007-12-21.

         Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2007-10-20
Data publikacji:
2007-10-20
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-19 13:51:50, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)