Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na nieruchomość w Topoli - wyniki przetargu

Ikona statystyk

Przetargi 2007

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Topola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 575 o powierzchni 0,1000 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr.SP.IV-7710-69/06 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 23 lutego 2007 r. dopuszczono trzy osoby.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1 400 zł

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym została Pani Widłak Krystyna za kwotę w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych.

 

Skalbmierz 2007-02-23.

         Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2007-10-17
Data publikacji:
2007-10-17
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-05-30 12:37:58, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)