Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu miasta Skalbmierz

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr V/44/03

          Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 28 kwietnia  2003 r.

 

w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu miasta Skalbmierz.

 

            Na podstawie art.35, art.40 ust. 2 pkt 1, art.41 ust. 1   i  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr. 23, poz.220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska   uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się:

1)      Statut sołectwa  Baranów stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2)      Statut sołectwa  Bolowiec stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3)      Statut sołectwa Bełzów stanowiący załącznik Nr 3 do  uchwały,

4)      Statut sołectwa  Boszczynek stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5)      Statut sołectwa Drożejowice stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6)      Statut sołectwa Grodzonowice stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały,

7)      Statut sołectwa Krępice stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8)      Statut sołectwa Kobylniki stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9)      Statut sołectwa Kózki stanowiący załącznik  Nr 9 do uchwały,

10)  Statut sołectwa Małoszów stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11)  Statut sołectwa Przybenice stanowiący załącznik   Nr 11 do uchwały,

12)  Statut sołectwa Podgaje stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały,

13)  Statut sołectwa Rosiejów Stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały,

14)  Statut sołectwa Sielec  Kolonia stanowiący załącznik Nr 14 do uchwały,

15)  Statut sołectwa Sielec  Biskupi stanowiący załącznik Nr 15 do uchwały,

16)  Statut sołectwa Szarbia stanowiący załącznik Nr 16 do uchwały ,

17)  Statut sołectwa Sietejów stanowiący załącznik Nr 17 do uchwały,

18)  Statut sołectwa Szczekarzów stanowiący załącznik Nr 18 do uchwały,

19)  Statut sołectwa  Topola stanowiący załącznik Nr 19 do uchwały,

20)  Statut sołectwa Tempoczów Rędziny stanowiący załącznik Nr 20 do uchwały,

21)  Statut sołectwa Tempoczów Kolonia stanowiący załącznik Nr 21 do uchwały,

22)  Statut sołectwa Zakrzów  stanowiący załącznik Nr 22 do uchwały,

23)  Statut sołectwa Zakrzówek stanowiący załącznik Nr 23 do uchwały,

24)  Statut miasta Skalbmierz stanowiący  załącznik Nr 24 do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz  Przewodniczącym 

        organów wykonawczych  jednostek pomocniczych.

 

§ 3. Traci moc uchwałą Nr 30/94 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie

       ustalenia statutów samorządu mieszkańców sołectw oraz statutu samorządu mieszkańców

       miasta Skalbmierz.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-17
Data ostatniej zmiany:
2003-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)