Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.595.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 29 listopada 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr Or.0050.595.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

           Wykaz ten podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni licząc od dnia 6 grudnia 2023 r.

§ 3.

Informację o wywieszeniu wykazu należy zamieścić w gazecie ,,Echo Dnia”, oraz przekazać sołtysom z terenu gminy Skalbmierz. Treść informacji stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
pszmigiel
Data wytworzenia:
2023-11-30
Data publikacji:
2023-11-30
Data ostatniej zmiany:
2023-11-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-23 09:24:47, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)