Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży(gastronomia)

Ikona statystyk

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
28-530 Skalbmierz,
ul. T.Kościuszki 1
tel 41 3529 085
e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu
www.skalbmierz.eu

 

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia - druk wniosku stanowi załącznik . Załączniki do wniosku:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wys.17,00 zł lub pełnomocnictwo notarialne.

 

Opłaty

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się przed jego wydaniem. W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłaty podstawowe roczne :

 • Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa „A” – 525 zł
 • Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % alkoholu do 18 % alkoholu „B” – 525 zł
 • Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu „C” – 2100 zł

 

Czas realizacji usługi

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Miejsce załatwiania sprawy

 

 • Nr pokoju: 11
 • Nr tel: 41 3529 085 wew 211
 • Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Uwagi

 

 • Decyzja podejmowana jest na podstawie postanowień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Opłata 17 zł za każde zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie dokonuje się w kasie Urzędu MiG lub na podane niżej konto bankowe Urzędu MiG :

Bank Spółdzielczy Proszowice Oddział Skalbmierz
43 8597 0001 00300300 0358 0002

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2017-04-06
Data publikacji:
2017-04-06
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 10:26:57, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)