Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zasiłek pielęgnacyjny

Ikona statystyk

 

 

MIASTO I GMINA

SKALBMIERZ   

 

 

KARTA USŁUG NR 9

Zasiłek pielęgnacyjny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.  poz.2220, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu  rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)

 

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2018r,
     poz. 2096).

Wykaz potrzebnych

 dokumentów:

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, do którego należy dołączyć:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, decyzja renty lub emerytury.

 

Opłaty:

brak

Miejsce wykonania

usługi:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu,
ul. PL.M.C. Skłodowskiej 23, tel., 413529015

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Czas realizacji usługi:

Wydanie decyzji w ciągu 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach  za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi dodatkowe:

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka

Miejsce na notatki

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje : niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia , jeżeli legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat, osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownie orzeczenia stanowiącego kontynuację poprzedniego, prawo do świadczenia ustalone zostanie nie wcześniej niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia.
W przypadku oczekiwania na orzeczenie osoba ubiegająca się o świadczenie do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej instytucji potwierdzające złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. M. C. Skłodowskiej 23
28-530 Skalbmierz

Tel : 413529015
mgops_skalbmierz@op.pl
www.mgopsskalbmierz.naszops.pl

 

 

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:27:41, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)