Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zasiłek celowy w ramach Programu rządowego „ Posiłek w domu i szkole”

Ikona statystyk

      

MIASTO I GMINA

SKALBMIERZ   

 

 

KARTA USŁUG NR 3

Zasiłek celowy w ramach Programu rządowego „ Posiłek w domu i szkole”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:

 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019r.  Poz. 1507 ze zm.) ,

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017. poz 1788),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2069),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2018r poz. 1358 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r poz.1358).

Uchwała Nr VI/12/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach  wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr XII/30/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 marca 2019r w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr XIII/40/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 maja 2019r zmieniająca Uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach  wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr XV/46/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2019r zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r poz. 1007 w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( M.P 3 poz.1007).

 

 

Wykaz potrzebnych

 dokumentów:

 

  1. Podanie o przyznanie zasiłku
  2. Zaświadczenie o dochodach netto ,brutto z wyszczególnieniem płaconych składek oraz podatku  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, odcinek emerytury, renty, alimentów, itp.)
  3. Zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo  do świadczeń wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wyżej wymienione można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

Dobór wymaganych dokumentów należy dostosować do indywidualnej sytuacji rodziny lub osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy.

Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach dotyczą dochodu otrzymanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

 

Opłaty:

Brak

Miejsce wykonania

usługi:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu, ul. PL.M.C. Skłodowskiej 23,
tel., 413529015

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Czas realizacji usługi:

- wydanie decyzji w ciągu 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach  za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi dodatkowe:

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka

Miejsce na notatki

 

Pomoc przysługuje w formie ciepłego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  lub żywności albo świadczenia rzeczowego    zasiłku na zakup żywności lub zapewnienie dzieciom i młodzieży posiłku  w szkole.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. M. C. Skłodowskiej 23
28-530 Skalbmierz

Tel : 413529015

mgops_skalbmierz@op.pl

www.mgopsskalbmierz.naszops.pl

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-24 13:16:42, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)