Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.451.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. II ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 5 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze — Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

  1. Agata Pietrzyk — Przewodniczący Komisji
  2. Kamil Włosowicz — Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. Agnieszka Basiak — Sekretarz Komisji
  4. Piotr Lampa — Członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agata Pietrzyk
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-08-02
Data publikacji:
2022-08-03
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-27 15:04:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Kozioł

WCAG 2.0 (Level AA)