Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.440.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmier dnia 28 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie składu komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 53, art.54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr Or.0050.252.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia  25 stycznia 2021 r. zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Powołuję komisję przetargową w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz”

w składzie:

 

1) Ewa Pozłótka – Przewodniczący Komisji

2) Katarzyna Pisarek – Sekretarz Komisji

3) Włodzimierz Niewiadomski – Członek Komisji.

 

 

§ 2.

 

Przewodniczącego Komisji Przetargowej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2022-06-28
Data publikacji:
2022-06-28
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 10:31:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)