Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.434.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 9 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 53 ust 1. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) Burmistrz Miasta i

Gminy zarządza co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu za rok 2021 , na które składają się:
  • bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 13 507,71 zł
  • rachunek zysków i strat wykazujący wynik — stratę netto w kwocie — 265,70 zł
  • informacja dodatkowa
 2. Wynik finansowy za 2021 rok stanowiący stratę netto w wysokości 265,70 zł zmniejszy fundusz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu.

 

§ 2

 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Skalbmierzu za rok 2021 , na które składają się:
  • bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 303,74 zł
  • rachunek zysków i strat wykazujący wynik — stratę netto w kwocie 1 ,43 zł
  • informacja dodatkowa
 2. Wynik finansowy za 2021 rok stanowiący stratę netto w wysokości 1,43 zł zmniejszy fundusz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Skalbmierzu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Basiak
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-06-09
Data publikacji:
2022-06-22
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-27 15:04:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Kozioł

WCAG 2.0 (Level AA)