Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.431.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 31 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w budżecie Maista i Gminy Skalbmierz w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 222, art. 257 pkt 1, 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583), Umowy nr 9/III/2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy oraz Uchwały XLVII/227/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy  Skalbmierz zarządza,  co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Basiak
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-05-31
Data publikacji:
2022-06-22
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-27 15:04:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Kozioł

WCAG 2.0 (Level AA)