Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.426.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 10 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli ogłoszony zarządzeniem nr Or. 0050.418.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 8 kwietnia 2022 r. i przeprowadzony w dniu 9 maja 2022 r. przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr Or. 0050.423.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 kwietnia 2022 r., w wyniku którego Komisja Konkursowa wyłoniła kandydatkę na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli.

§ 2. Kandydatką na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli wyłonioną w drodze postępowania konkursowego, została Pani Aneta Blicharz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agata Pietrzyk
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-05-10
Data publikacji:
2022-06-22
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)